Home

Welkom op de site van het Rump Instituut voor Traumabehandeling

Middels deze site willen we u kennis laten maken met ons instituut.

Het Rump Instituut voor Traumabehandeling is opgericht omdat we zien dat er een behoefte is bij getraumatiseerden aan een grondige oplossingsgerichte aanpak. Symptoombestrijding leidt vaak weer tot nieuwe problemen, waardoor mensen soms jarenlang te kampen hebben met het ene probleem na het andere, allen terug te herleiden naar de trauma’s die zijn opgelopen.

Wij bieden een dieptepsychologische aanpak voor het verwerken van trauma, gegeven door grondig geschoolde en ervaren therapeuten. Uitgangspunt voor onze behandeling is een mensgerichte behandeling die tot doel heeft het opgelopen trauma te verwerken om zo weer zinvol deel uit te kunnen maken van de maatschappij.

Op onze site leest u over deze aanpak, het instituut en kunt u artikelen lezen die geschreven zijn door de oprichter van het instituut, Dr. Harry A.J. Rump MEd.

Schroom niet ons te benaderen met vragen en of opmerkingen.

Ernstig trauma, en dan?

Een traumatische ervaring grijpt diep in, in het leven van een mens. Niet alleen de heftigheid van de situatie van dat moment laat diepe indruk achter, het oog in oog komen te staan met een levensbedreigende situatie is vaak het startpunt van een existentiële crisis. Een trauma is vaak het beginpunt van een langdurige periode van ontwrichtende klachten. Wie het meemaakt heeft vaak last van terugkerende beelden, die zich overdag of ’s nachts bij herhaling opdringen en het functioneren bemoeilijken. <Lees verder>

Behandeling ernstig trauma

Gefaseerde behandeling

Vanwege de manier waarop een trauma ontstaat, is het nodig om gefaseerd te werken.

Van der Hart heeft al aangegeven dat bij de behandeling van PTSS de achtereenvolgende fasen zijn gericht op: 1) stabilisatie en symptoomreductie; 2) behandeling van traumatische herinneringen; en 3) persoonlijkheidsre-integratie en rehabilitatie. Daarnaast dient het ook een combinatie te zijn van gedrag- en psychodynamische therapie. (Van der Hart, 2003)

Tuut (2013) geeft aan dat ook Cloitre (2009) heeft ontdekt dat een gefaseerde behandeling meer passend is en Mooren en Stöfsel (2011) stellen eveneens een driefasenmodel voor dat zich richt op:

  1. stabilisatie van functioneren en symptoomreductie,
  2. behandeling van traumatische herinneringen,
  3. integratie van verleden en heden en perspectief op de toekomst.

<Lees verder>